13e Trobada d'intercanvi de Sobres de Sucre
Bara Ezquerra