Cerāmica farmacčutica
col.lecciķ particular de Teresa Cucarull